Avlshanner eid av andre til utlån

Hvor hunden møter kvalitet og omsorg