Bånd & Passeringskurs

Noen ganger dukker det opp utfordringer i hverdagen. Sliter du med en hund som trekker i bånd og utagerer på andre hunder etc?

Vi jobber med hundens forventninger og har som mål å endre atferd i møtene (for både hund & eier).

Vi bruker positiv forsterkning på kurset, bruk av strupebånd tillates ikke på kurset eller mellom kurskveldene. Dette er en forutsetning for å kunne delta.

Kurset består av teori og praktisk trening. I forkant av kurset vil det bli en privattime med hver enkelt deltager for å kartlegge hundene.
Hver kurskveld vil legges til forskjellige steder for trening i ulike miljø.

Pris: 2.400,-

Max 6 ekvipasjer

For mer informasjon – besøk vår facebook-side.

 

Hvor hunden møter kvalitet og omsorg